Αυτή την στιγμή το πρόγραμμα ADYcontactsέχει δοκιμαστεί στα Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 32/64-bit με όλα τα Service Packsεγκατεστημένα.

Για να υπάρχει η δυνατότητα της αναγνώρισης κλήσεων (caller id) είναι απαραίτητα τα παρακάτω:

  • PSTN τηλεφωνική γραμμμή με ενεργοποιημένη την υπηρεσία της αναγνώρισης κλήσεων από τον πάροχο.
  • Dial-Up μόντεμ με υποστήριξη caller id ή κινητό τηλέφωνο.

ή

  • ISDN τηλεφωνική γραμμμή με ISDN TA (terminal adapter).

Άλλες απαιτήσεις:

  • Σύνδεση στο Διαδίκτυο είναι απαραίτητη για την λειτουργία του e-mail, καθώς και για έλεγχο για καινούριες εκδόσεις.
  • Τουλάχιστον 20MB ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο (για αρχική εγκατάσταση).